OM ÄTTEN

INGVARA 

Vi gestaltar en vikingavardag där vi så långt det är möjligt återskapar livet som det var på vikingatiden. Genom vårt återskapande ger vi oss och andra en möjlighet att göra en tidsresa där du för en stund får lägga undan det moderna livet. 


INGA OCH INGEBORG

När vi började med reenactment valde vi våra vikinganamn ovetandes om deras betydelse. Valet var enkelt då den ena heter Inga i andranamn och den andres släkts gårdsnamn är Ingeborg.

RUNAN ING

är livets runa och vara är den feminia formen av var som betyder krigare/beskyddare/ättling.

Ingvara tolkar vi som livets beskyddare, vi Vikingalivets ättlingar.

INGRUNAN

Runan står för det som stannar kvar hos oss och följer med oss även efter en stor förändring, intensiv utveckling eller in i nästa liv när vi dör; själva kärnan i det som vi är.


Den är både de egenskaper som består och den kraft som bevarar och för dem vidare. Den står på samma vis för de gener och den information som generna innehåller som lever vidare i våra avkommor efter vår egen död.


Ing-runan är kontinuitet. Att leva vidare. Den hjälper oss att ladda ny energi och sedan behålla den tills vi behöver den. Runan talar om för oss att livet inte bara består av växt. Som ett frö behöver ligga i jorden och mogna innan det gror, kan vi också behöva dra oss undan för rekreation, reflektion och för att ladda batterierna. Även vi behöver tid på oss att mogna i lugn och trygghet för att kunna göra framsteg och frodas. Men runan står också för den explosion av växt och utveckling som ofta följer på en sådan period av inåtvänd vila, i likhet med vårens intensiva aktivitet i naturen efter en vinter i dvala.


Den står för de enorma prestationer vi kan åstadkomma efter kloka förberedelser och vila och för de fantastiska idéer vi får först när vi bestämt oss för att ta en paus. I egenskap av livs-runa är den helande, inte minst för den som lider av sviterna av stress eller dålig självkänsla och behöver dra sig undan, fokusera inåt och vila. Den är ett bra stöd för den som vill lära känna sig själv eller växa som människa. Den kan hjälpa oss att ge hopp för framtiden, men den kan också hjälpa oss att minnas. Det är en runa som stabiliserar och skapar harmoni.